• Medlemskap

  Bli medlem av Bodømarkas Venner og støtte arbeidet økonomisk.

  Alternativ 1: Overføre til bankkonto 1503 4687622

   

  Alternativ 2: VIPPS til 95846

  Frivillig medlemskap koster 200,- eller gjerne mer hvis du vil.

  Midlene går til materialer, verktøy og lignende